Vilkår og forretningsbetingelser

Jacobsens Rengøring er din garanti for grundighed og fleksibilitet. Vi gør rent hver dag hele døgnet. Vores firma er stabilt, og vi overholder altid vores løfter. Vi kontakter altid vores kunder i god tid, hvis vi er forsinkede eller hvis der sker ændringer i vores arbejdsplan.

Vi har telefontid på kontoret fra mandag til søndag mellem 07-22. Vores e-mail info@jacobsens-rengoering.dk bliver læst hver dag.

Jacobens Rengøring må godt flytte besøget for privat rengøring inden for sammen uge, men vi giver altid besked til vores kunder senest samme dag som besøget skulle foregå. Vi aflyser eller flytter vores besøg for rengøring meget sjældent og kun ved sygdom.

Vores kunder er forpligtet til at informere os om ændringer af telefonnumre og e-mailadresser, da vi kommunikerer rigtig meget via e-mail og på telefon.

Alle vores priser for rengøring er prisen pr. Time, pr medarbejder på adressen. Priserne er inkl. moms, materialer og kørsel. Alle priser er ekskl. parkering. Betalingsservice (PBS) og Mobilepay er gratis.

1. Helligdage

Ved helligdage prøver vi at tilpasse os vores kunders behov. Hvis kunden ikke ønsker privatrengøring på en helligdag, skal de give Jacobsens Rengøring besked enten på e-mail info@jacobsens-rengoering.dk eller besked på tlf.nr. 4880 9953 senest 24 timer før besøget. Så prøver vi at finde en god løsning.

2. Betaling

Regningen på faste aftaler for privatrengøring vil blive fremsendt en gang om ugen, med betaling 8 dage efter modtagelse. Fakturaen vil blive sendt via e-mail. Alt efter hvad vores kunder ønsker.

Betaling på engangsydelser herunder flytterengøring samt hovedrengøring skal ske efter arbejdet er udført. Der vil blive tilsendt en faktura ved opgavens afslutning.

3. Kundens medvirken

Har du ønsker om brug af særlige produkter eller rekvisitter under rengøringen, skal du informere din kontaktperson derom, og, medmindre andet aftales, selv stille sådanne produkter og rekvisitter frem til medarbejdernes brug.

Du skal løbende informere Jacobsens rengøringskontaktperson skriftligt om eventuelle risikofaktorer, herunder risici som er specielle for det konkrete Arbejdssted.

4. Opsigelse og ferie

Opsigelsen skal ske 48 timer før vores besøg, og den skal ske via e-mail på info@jacobsens-rengoering.dk

Hvis kunden skal på ferie en periode og ikke ønsker rengøring skal de give os besked på e-mail 48 timer før ferien på info@jacobsens-rengoering.dk.

5. Nøgler og alarmer

Vi opbevarer jeres nøgler uden navneskilt på. Hvis I har alarmer, som skal kobles fra og til, skal vi have koden senest 12 timer før besøget for privatrengøring på e-mail info@jacobsens-rengoering.dk

6. Medarbejdere

Vi er altid meget omhyggelige med valget af vores medarbejdere. De har alle sammen en ren straffeattest og er forsikrede. Vores medarbejdere er stabile, fleksible og meget professionelle. Ved ferie eller sygdom kan det blive en anden medarbejder, som kommer og udfører den aftalte rengøring, herunder alt lige fra privatrengøring til flytterengøring og hovedrengøring. Kommunikationen er meget vigtig for os. Derfor vil vores kunder altid få besked, hvis en anden medarbejder udfører arbejdet.

7. Fortrolighed

Jacobsens rengøring og dets medarbejdere og underleverandører er uden tidsmæssig begrænsning forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed i forhold til hvad de pågældende måtte erfare om dig og dine forhold i forbindelse med Aftalens indgåelse og rengøringsydelsens og øvrige arbejders udførelse.

Jacobsens rengøring hæfter for egne og underleverandørers medarbejderes tilsidesættelse af den i dette afsnit 9.1 nævnte tavshedspligt.

8. Klager og skader

Hvis man er utilfreds med vores indsats, er man altid velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 4880 9953 eller på vores e-mail klage@jacobsens-rengoering.dk. Vi vil med glæde de rette op på det, som ikke er i orden. Med hensyn til klager over manglende rengøring, kræves der billeder som dokumentation, senest 24 timer efter rengøringen er udført, som skal sendes på e-mail klage@jacobsens-rengoering.dk

Der kan opstå en skade under udførelsen af rengøringen og vi er naturligvis forsikret hvis uheldet måtte ske. Både vores personale og jeres inventar forsikret igennem vores Erhvervsforsikring hos Alm. Brand.

Opståede skader kan ikke fratrækkes på fakturaen, men afregnes når forsikringen har godkendt og udbetalt erstatningen.

Såfremt der er effekter som der skal tages særlig hensyn til under rengøringen, så som “sarte tæpper”, møbler, lamper, figurer og billeder, skal dette oplyses ved indgåelse af rengøringsaftale.

I er velkommen til at kontakte os, både hvis I har klager eller ros for vores medarbejdere.

9. Aflysning

Hvis kunden ønsker at aflyse vores besøg for privatrengøring, skal det gøres på telefonnr. +45 4880 9952 eller via e-mail på info@jacobsens-rengoering.dk senest 24 timer før besøget. Såfremt kunden ikke aflyser rengøring mindst 24 timer før, vil der blive faktureret for en time.

10. Fast pris ved Hovedrengøring samt flytterengøring

Da vi ikke gennemgår en besigtigelse for at kontrollere dit hjems størrelse og tilstand før service, er vores faste priser baseret på visse antagelser om niveauet for renligheden og den tid / indsats, der kræves for at rengøre dit hjem. Hvis du føler, at dit hjem kræver ekstra rengøring, så fortæl os det endelig inden booking så vi kan planlægge den passende tid til rengøringen.

Vores kundeanmeldelser

Vi hjælper dig med rengøring

Email: info@jacobsens-rengoering.dk
Tlf nr: +45 4880 9952
Vi tager imod rengøringsopgaver både akutte og planlagte. Ring og få et uforpligtende tilbud!

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Vi passer på miljøet

Vores virksomhedspolitik er at udføre enhver rengøring med et minimalt brug af kemikalier og vand. Vi værner om miljøet, og derfor er alle vores produkter svanemærket. For os handler det ikke blot om at bruge de rigtige produkter, så vi undgår kemikalier, men vi måler også nøje efter for at bruge den rigtige dosering og mindske forbruget af engangsprodukter. Vi har alle et ansvar, og det tager vi hellere end gerne på vores skuldre, så du også kan få gjort rent med god samvittighed.

Alle vores medarbejdere er oplært i håndtering og brug af miljøvenlige rengøringsprodukter og gør derfor deres bedste for, at rengøringen bliver så grøn og miljøvenlig som overhovedet muligt.

product image